Amasya Görüşmelerinin Önemini Açıklayınız?

Amasya Görüşmelerinin Önemini Açıklayınız?


SORU
Amasya Görüşmelerinin Önemini Açıklayınız?

CEVAP
Görüşmeyi Osmanlı devleti adına Salih paşa Temsil heyeti adına ise Mustafa kemal ile yapmıştır. Amasya görüşmeleriyle İstanbul hükümeti temsil heyetini hukuken tanımıştır. Ayrıca Osmanlı mebusun meclisinin toplanması sağlanmıştır.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet