Amiral Bristol Raporunun Önemi Nedir?

Amiral Bristol Raporunun Önemi Nedir?


SORU
Amiral Bristol Raporunun Önemi Nedir?

CEVAP

BU RAPORGÖRE TÜRKLER FAZLADIR VE YUNANLILAR TÜRKLERİ KATLETMEKTEDİRGÖNDEREN
Katip Bey