Anayasalarımızı Say?

Anayasalarımızı Say?


SORU
Anayasalarımızı Say?

CEVAP

1- 1921 Anayasası – Teşkilat-ı Esasiye

2- 1924 Anayasası

3- 1961 Anayasası

4- 1982 Anayasası (7 Kasım 1982) GÖNDEREN
Takım Lideri