Anayasamızdaki Haberleşme Özgürlüğü Nedir?

Anayasamızdaki Haberleşme Özgürlüğü Nedir?


SORU
Anayasamızdaki Haberleşme Özgürlüğü Nedir?

CEVAP
Madde 22- (1) Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. (2) Millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlığın, genel ahlâkın veya başkalarının hak ve hürriyetlerinin korunması veya suç işlenmesinin önlenmesi sebepleriyle usulüne uygun olarak verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça, haberleşme engellenemez ve gizliliğine dokunulamaz.

GÖNDEREN
Aday Memur