Anayasanın Üstünlüğü İlkesi Nedir?

Anayasanın Üstünlüğü İlkesi Nedir?


SORU
Anayasanın Üstünlüğü İlkesi Nedir?

CEVAP
Anayasanın devletin hukuk kuralları içinde en yüksek kural sayılmasına anayasanın üstünlüğü denilir. Anayasanın üstünlüğü ilkesi, yasaların anayasaya uygun olmasını gerektirir. 1982 Anayasası nın 11. maddesine göre: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır. / Kanunlar Anayasaya aykırı olamaz.” Buna göre, “anayasanın üstünlüğü”, en başta yasaların Anayasa ya aykırı olmaması gerektiğini ifade eder.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet