Asil Azmaz, Bal Kokmaz (Kokarsa Yağ Kokar, Çünkü Aslı Ayrandır).

Asil Azmaz, Bal Kokmaz (Kokarsa Yağ Kokar, Çünkü Aslı Ayrandır).


SORU
Asil Azmaz, Bal Kokmaz (Kokarsa Yağ Kokar, Çünkü Aslı Ayrandır).

CEVAP
Kendine has özellikleri bulunan bir nesne ne denli biçim değiştirirse değiştirsin, aslî özelliğini yitirmez. Bu durum insan için de söz konusudur. Soylu bir aileden gelen insanlar ne denli büyük bir sarsıntı geçirirlerse geçirsinler, bayağı bir duruma düşüp yozlaşmazlar; soyluluklarını yitirmezler. Ama mayalarında kötülük, noksanlık bulunan kimseler için böyle bir şeyden söz edilemez; onlar eninde sonunda bir açık verirler, olumsuz yanlarını dışa vururlar.

GÖNDEREN
BaySözlük