Aşırı Sağcılık Nedir?

Aşırı Sağcılık Nedir?


SORU
Aşırı Sağcılık Nedir?

CEVAP
Aşırı sağ siyasette sağcılığın en yüksek biçimini gösterir. Aşırı sağ siyaset toplumunda toplumsal hiyerarşiyi destekler, daha doğuştan bazı insanların aşağı, bazılarınsa üstün olduğu gibi düşünceleri içinde barındırır. Belirli kişilerin ya da grupların üstünlüğünü destekler.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet