Ata Eyer Gerek, Eyere Er Gerek.

Ata Eyer Gerek, Eyere Er Gerek.


SORU
Ata Eyer Gerek, Eyere Er Gerek.

CEVAP
Çıplak ata binmek oldukça zordur. Ata binmeyi kolaylaştıran eyerdir. Ancak bu yeterli değildir. Atın üzerinde oturacak kimse eyerin hakkını vermeli ve başarılı olmalıdır. Bunu da ancak yiğit olan yapar. Bir iş için de durum bundan farklı değildir. Yapılan işten verim alınmak isteniyorsa, önce işte kullanılacak araçlar sağlanmalı; sonra da iş ve araçlar işini iyi bilen, bunları kullanabilecek birine teslim edilmelidir.

GÖNDEREN
BaySözlük