Atanın (Babanın) Sanatı Oğula Mirastır.

Atanın (Babanın) Sanatı Oğula Mirastır.


SORU
Atanın (Babanın) Sanatı Oğula Mirastır.

CEVAP
Çocuklar küçük yaşlarda öncelikle babalarının yaptıkları işlerle ilgilenirler. Babanın oğulla yakın ilişkisi, çocuğun giderek babasının yaptığı işi öğrenmesine yol açar. Baba da bunun için özel bir çaba sarf etmişse, çocukta, bu işi öğrenme yolu kalıcı olur. Büyüyünce kendisi de bu sanatla uğraşır, geçimini bu yolla sağlamaya çalışır.

GÖNDEREN
BaySözlük