Atatürk’ün Katıldığı Savaşları Sayınız ?

Atatürk’ün Katıldığı Savaşları Sayınız ?


SORU
Atatürk’ün Katıldığı Savaşları Sayınız ?

CEVAP

  • Trablusgarp savaşı
  • 2.Balkan savaşı
  • Kurtuluş savaşı
  • Çanakkale savaşı
  • Sakarya savaşı
  • Büyük taarruz


GÖNDEREN
Katip Bey