Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ Sözünü Açıklar Mısınız?

Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ Sözünü Açıklar Mısınız?


SORU
Atatürk’ün ‘‘Muasır Medeniyet’’ Sözünü Açıklar Mısınız?

CEVAP

Atatürk'ün "muasır medeniyetler" den kastı teknolojik, bilimsel, ekonomik ve sanatsal gelişmelerdir. Onun gösterdiği hedef kültürel, inançsal ve geleneksel değerlerimizi yitirmeden medenî olabilmektir. Bu medeniyet neredeyse "muasır medeniyet" orasıdır.Bugün ülkemiz hala gelişmekte olan ülkeler sınıfındadır ve bence gelişmiş bir ülke olabilmek için yapmamız gereken öncelikli şey dışa bağımlı olmaktan kurtulup üreten bir toplum olmaktır. Üretmekten kastım sadece ekonomik anlamda değildir. Her alanda üretici olmalıyız ve her konuda tarz sahibi bir ülke olabilmeliyiz. Bu noktaya geldiğimiz zaman muasır medeniyetler seviyesini sadece yakalamakla kalmayıp bu seviyeyi geçmiş oluruz. 
 GÖNDEREN
Katip Bey