Atatürk Ün Öğrenim Gördüğü Okullar

Atatürk Ün Öğrenim Gördüğü Okullar


SORU
Atatürk Ün Öğrenim Gördüğü Okullar

CEVAP

Mahalle mektebi

Şemsi efendi okulu

Selanik mülkiye rüştiyesi

manastır askeri idadisi

harp okulu

harp akademisi(kurmay yüzbaşı olarak bitirdi)GÖNDEREN
gizem