Atatürk Ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" Sözünden Ne Anlıyorsunuz?

Atatürk Ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" Sözünden Ne Anlıyorsunuz?


SORU
Atatürk Ün "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" Sözünden Ne Anlıyorsunuz?

CEVAP

Atatürkçülük ilkelerini; "Temel İlkeler" ve "Bütünleyici İlkeler" olmak üzere iki grupta değerlendirmekteyiz. "Temel İlkeler"; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Lâiklik ve İnkılâpçılıktır. "Bütünleyici İlkeler" ise; millî egemenlik, millî bağımsızlık, millî birlik ve beraberlik, "yurtta sulh, cihanda sulh", çağdaşlaşma, bilimsellik ve akılcılık, insan ve insanlık sevgisidir. Yurtta sulh, cihanda sulh için çalışıyoruz. (1931) 
Türkiye Cumhuriyeti’nin en esaslı prensiplerinden biri olan yurtta sulh, cihanda sulh gayesi, insaniyetin ve medeniyetin refah ve terakisinde en esaslı amil olsa gerekir. (1919) Sulh milletleri refah ve saadete eriştiren en iyi yoldur. (1938) GÖNDEREN
Katip Bey