Atmosferin En Alt Tabakasına Ne Ad Verilir?

Atmosferin En Alt Tabakasına Ne Ad Verilir?


SORU
Atmosferin En Alt Tabakasına Ne Ad Verilir?

CEVAP

Troposfer, atmosferin yere temas eden en alt katıdır. Gazların en yoğun olduğu kattır. Kalınlığı kutuplarda 6, ekvatorda 16 km. civarındadır ve mevsimlere göre değişiklik gösterir.GÖNDEREN
Takım Lideri