Aydınlanma Çağı Nedir?

Aydınlanma Çağı Nedir?


SORU
Aydınlanma Çağı Nedir?

CEVAP
Avrupa da düşünce alanında en köklü değişimlerin yaşandığı dönem XVIII. yüzyıldır. Buyurucu ve değişmez kurallar ortaya koyan dinsel inanışlara ve bunlardan kaynaklanan skolâstik (dogmatik) düşünceye karşı; aklın, deneyimlerin, kuşku ve araştırmaların ön plana çıkarılmasıdır.

GÖNDEREN
Aday Memur