Aza Demişler: Nereye? , Çoğun Yanına Demiş.

Aza Demişler: Nereye? , Çoğun Yanına Demiş.


SORU
Aza Demişler: Nereye? , Çoğun Yanına Demiş.

CEVAP
Çok, her zaman azdan daha baskın çıkar. Bu bakımdan genellikle her şeyin azı, çoğa boyun eğer; yahut az, çoğa uyar. Büyük sermaye, küçük sermayeye fırsat vermez; onu idare eder. Bir toplumda çoğun oyu, azın oyunu geçersiz kılar; dolayısıyla az oy sahipleri, çok oy sahiplerine uymak zorunda kalırlar.

GÖNDEREN
BaySözlük