Bakmakla Usta Olunsa, Köpekler (Kediler) Kasap Olurdu.

Bakmakla Usta Olunsa, Köpekler (Kediler) Kasap Olurdu.


SORU
Bakmakla Usta Olunsa, Köpekler (Kediler) Kasap Olurdu.

CEVAP
Öğrenmenin esası denemeye ve yapmaya dayanır. Bir şey, başkasının yaptığı işe bakılarak öğrenilemez. Eğer bilgi ve becerinin de kazanılmasının yapmaya dayandığı düşünülürse, bir işin öğrenilmesinin seyretmeye değil, bizzat denemeye ve o iş üzerinde çalışmaya bağlı olduğu daha açıkça görülür. Ustalık da ancak böyle elde edilir.

GÖNDEREN
BaySözlük