Baskısız (Çivisiz) Yongayı (Tahtayı) Yel (El) Alır, Sahipsiz Tarlayı Sel Alır.

Baskısız (Çivisiz) Yongayı (Tahtayı) Yel (El) Alır, Sahipsiz Tarlayı Sel Alır.


SORU
Baskısız (Çivisiz) Yongayı (Tahtayı) Yel (El) Alır, Sahipsiz Tarlayı Sel Alır.

CEVAP
1. İyi korunmayan araç ve gereçler çabuk yıpranır; sahiplenilmeyen mallar elden gider, onlara başkaları sahip çıkar. 2. Çocukların ya da gençlerin denetimini ve gözetimini iyi yapmalı; aksi takdirde onlar kötü yollara düşebilir, zararlı alışkanlıkların tutsağı olabilirler. Bunların yanında aile ile bağları kopup ilişkileri tamamen kesilebilir.

GÖNDEREN
BaySözlük