Başsavcılığın Görevleri

Başsavcılığın Görevleri


SORU
Başsavcılığın Görevleri

CEVAP

Kamu davası açılmasına yer olup olmadığına dair soruşturma yapmak veya yaptırmak
Kanun hükümlerince yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek,bunlara katılmak gerektiğinde kanun yollarına başvurmak
Mahkemelerce kesinleşen hükümlerin gerçekleşmesi için işlem yapmak ve izlemek
Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmekGÖNDEREN
HasanG.