Bekçilik Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

Bekçilik Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?


SORU
Bekçilik Başvurusunda İstenilen Belgeler Nelerdir?

CEVAP
a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, b) Sınav başvuru dilekçesi, c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin fotokopisi, ç) Son bir yıl içinde çekilmiş dört adet biyometrik fotoğraf, d) Kendisi ve evli ise eşinin bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını ifade eden yazılı beyanları, e) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneği, f) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, g) Askerlik terhis belgesi fotokopisi, ğ) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi istenir.

GÖNDEREN
Bekçiler Kralı