Belediye Zabıtasının Trafikle İlgili Görevleri Nelerdir?

Belediye Zabıtasının Trafikle İlgili Görevleri Nelerdir?


SORU
Belediye Zabıtasının Trafikle İlgili Görevleri Nelerdir?

CEVAP

1) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.  

2) Yetkili organların kararı uyarınca belirlenen kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek. 

3) Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.  

4) Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,  

5) Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.  

6) Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.  

7) Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.GÖNDEREN
Takım Lideri