Beraat Kararı Nedir?

Beraat Kararı Nedir?


SORU
Beraat Kararı Nedir?

CEVAP

Beraat Kararı Yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmediğinin sabit olması, Yüklenen suç açısından failin kast veya taksirinin bulunmaması,
Yüklenen suçun sanık tarafından işlenmesine rağmen, olayda bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması,
Yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması hallerinde verilen karardır.GÖNDEREN
Takım Lideri