Besle Kargayı, Oysun Gözünü.

Besle Kargayı, Oysun Gözünü.


SORU
Besle Kargayı, Oysun Gözünü.

CEVAP
Kimi nankör, kötü niyetli, sütü bozuk kimseler vardır ki, hiç de lâyık olmadıkları hâlde sen onlara iyilik yaparsın, onlar da sana fenalıkla karşılık verirler.

GÖNDEREN
BaySözlük