Bilgi Toplumu Nedir?

Bilgi Toplumu Nedir?


SORU
Bilgi Toplumu Nedir?

CEVAP
Bilgi, insan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünüdür. Bilgi toplumu ise bilgiyi araştırmaya ve incelemeye önem veren, bilgi teknolojilerini kullanmayı öne çıkaran toplumlardır. Diğer bir deyişle ekonomisi bilgiye dayalı toplumlar bilgi toplumlarıdır denilebilir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet