Bilirkişi Nedir?

Bilirkişi Nedir?


SORU
Bilirkişi Nedir?

CEVAP
Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişidir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet