Bir Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın.

Bir Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın.


SORU
Bir Adamın Adı Çıkacağına Canı Çıksın.

CEVAP
Toplumun bir kişi hakkında verdiği yargı öyle kolay kolay değişmez. Toplum kişiyi nasıl nitelemişse, kişi o niteliğiyle tanınır. Adı bir kere kötüye çıkan kişi, iyi de olsa toplumun bu yargısının önüne geçemez. Adına sürülen bu leke onun yakasını bırakmaz. Nereye gitse bu leke yüzüne vurulur, itilip kakılır, sıkıntılar içinde kalır. Böyle yaşamak kişi için ölmekten daha iyidir

GÖNDEREN
BaySözlük