Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez.

Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez.


SORU
Bir Çöplükte İki Horoz Ötmez.

CEVAP
Bir toplumda iki baş, bir iş yerinde iki yönetici olmaz. Olursa aralarında kıskançlık, çekememezlik yüzünden anlaşmazlık çıkar; fikir ayrılığına düşerler; biri diğerini yok etmeye, bulunduğu yere tek baş olmaya çalışır. Bu çatışma sonunda güçlü kalır, güçsüz gider. Bu da az şeye mal olmaz.

GÖNDEREN
BaySözlük