Bir İnsanı Tanımak İçin Ya Alış Veriş Etmeli, Ya Yola Gitmeli.

Bir İnsanı Tanımak İçin Ya Alış Veriş Etmeli, Ya Yola Gitmeli.


SORU
Bir İnsanı Tanımak İçin Ya Alış Veriş Etmeli, Ya Yola Gitmeli.

CEVAP
Ortak bir işe girmeden insanların gerçek yüzünü anlamak oldukça zordur. Alış veriş etmek, onları tanımak bakımından önemli ölçüttür. Çünkü alış veriş bir şeye sahiplenmeyi gerekli kıldığı için kişinin çıkarcı yönünü bütün çıplaklığıyla ortaya koyar. Yolculuk ise fedakârlığı, cesareti, mertliği gerektirir; dolayısıyla yolculukta karşılaşılan zorluklar sebebiyle ortaya konan davranışlar kişilerin niteliklerini belirgin kılar.

GÖNDEREN
BaySözlük