Cari Açık Nedir?

Cari Açık Nedir?


SORU
Cari Açık Nedir?

CEVAP

 Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olması durumudur.GÖNDEREN
nermin