Cebri İcra Nedir?

Cebri İcra Nedir?


SORU
Cebri İcra Nedir?

CEVAP

Bazı hukuk kurallarına aykırı davranışta bulunanların karşılaşacakları tepki, cebri icra yani bir kimseyi o hukuk kuralının emrini yerine getirmeye devlet eliyle zorlama biçiminde ortaya çıkar. Kişiler genellikle, birbirlerine karşı her türlü hukuki borç ve yükümlülüklerini kendiliğinden yerine getirirler. Borcunu kendi rızası ile yerine getirmeyen borçlu, alacaklının talebi üzerine devlet gücü kullanılarak borcunu veya yükümlülüğünü yerine getirmeye zorlanır. GÖNDEREN
Takım Lideri