Ceza Mahkemeleri Nelerdir? Görevleri Nedir?

Ceza Mahkemeleri Nelerdir? Görevleri Nedir?


SORU
Ceza Mahkemeleri Nelerdir? Görevleri Nedir?

CEVAP

1-Asliye Ceza Mahkemeleri:
Kanunun ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere sulh ceza hakimliği ile ağır ceza mahkemelerinin görevleri dışında kalan dava ve işlere bakar.
2-Ağır Ceza Mahkemeleri:
Kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere TCK’da yer alan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları, TCK’NUN 2. Kitap 4. kısmının 4,5,6 ve 7. bölümünde tanımlanan suçlar ve terörle mücadele kanununun kapsamına giren suçlar dolayısıyla açılan davalar ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla görevlidir.
3-Özel kanunlarla kurulan diğer ceza mahkemeleri
Çocuk Mahkemeleri: Asliye ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından, suça sürüklenen çocuklar hakkında açılacak davalara bakar. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar bakımından aynı zamanda çocuk ağır ceza mahkemeleri kurulmuştur.GÖNDEREN
Katip Bey