Cezaevi Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur ?

Cezaevi Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur ?


SORU
Cezaevi Disiplin Kurulu Kimlerden Oluşur ?

CEVAP

  • Disiplin kurulu; kurum müdürünün başkanlığında idare memuru, psikolog, öğretmen, atölye şefi ile sorumlu infaz ve koruma başmemurundan oluşur.


GÖNDEREN
Katip Bey