Cezaevi Güvenlik Tedbirlerini Sayınız ?

Cezaevi Güvenlik Tedbirlerini Sayınız ?


SORU
Cezaevi Güvenlik Tedbirlerini Sayınız ?

CEVAP

  • Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma
  • Eşya ve kazanç müsaderesi
  • Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri
  • Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri
  • Mükerrirlere özgü güvenlik tedbirleri
  • Sınır dışı edilme
  • Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri


GÖNDEREN
Katip Bey