Cezaevi Müdürünün Görevleri Nelerdir?

Cezaevi Müdürünün Görevleri Nelerdir?


SORU
Cezaevi Müdürünün Görevleri Nelerdir?

CEVAP

Bütün personel üzerinde gözetim ve denetim ile emir ve talimat verme yetkisine sahiptir. Asayiş güvenlik sıkıntısı baş gösterdiğinde önlem almak için durumu derhal cumhuriyet savcısı aracılığıyla bakanlığa bildirmek, ceza tevkif evini haftada en az bir kez tetkik etmek, hükümlülerin iyileştirilmesi, topluma kazandırma işlevini yürütülüp yürütülmediğini kontrol eder. GÖNDEREN
Takım Lideri