Cezaevinde Çalışan Personel Ünvanlarını Sayınız?

Cezaevinde Çalışan Personel Ünvanlarını Sayınız?


SORU
Cezaevinde Çalışan Personel Ünvanlarını Sayınız?

CEVAP

- İdare memuru        

- Ambar memuru        

- Başmemur

- Cezaevi katibi        

- Cezaevi tabibi            

- İnfaz ve koruma memuru  

- Eczacı                      

- Öğretmen                  

- Kütüphaneci - Sayman                    

- Veznedar                    

- Tahsildar GÖNDEREN
Takım Lideri