Cezaevinde Çalışan Personelleri Sayınız ?

Cezaevinde Çalışan Personelleri Sayınız ?


SORU
Cezaevinde Çalışan Personelleri Sayınız ?

CEVAP

 • İdare memuru
 • Ambar memuru
 • Başmemur
 • İnfaz ve koruma memuru
 • Cezaevi katibi
 • Cezaevi tabibi
 • Eczacı
 • Öğretmen
 • Kütüphaneci
 • Sayman
 • Veznedar
 • Tahsildar


GÖNDEREN
Katip Bey