Cezaevlerinin Denetimi Nasıl Yapılır?

Cezaevlerinin Denetimi Nasıl Yapılır?


SORU
Cezaevlerinin Denetimi Nasıl Yapılır?

CEVAP

Ceza ve infaz kurumları Adalet Bakanlığına bağlı olan ve hâkimlik ve savcılık mesleğinden gelen müfettişler ile Genel Müdürlüğe bağlı kontrolörler tarafından her yıl denetlenir (Kontrolörler hâkim ve savcılar ile adlî işlemleri denetleyemezler). 
Diğer yandan cezaevleri düzenli aralıklarla ve her iki ayda bir defadan az olmamak üzere sivil toplum üyelerinden oluşan izleme kurulları tarafından denetlenir. 
Aynı zamanda, her ağır ceza merkezi ile asliye ceza mahkemesi bulunan ilçelerde tutuklu ve hükümlülerin cezaevi idaresi ve infaz rejimi hakkındaki şikâyetleri ile disiplin cezalarını inceleyen infaz hâkimlikleri bulunmaktadır. 
Öte yandan, ceza ve infaz kurumları TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, Adalet Bakanlığı, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi ile Birleşmiş Milletler İşkenceye Karşı Komite tarafından denetlenebilir. Ayrıca Cumhuriyet başsavcıları da kurumları sık sık denetlemek zorundadırlar.GÖNDEREN
Takım Lideri