Çok Yaşayan Bilmez, Çok Gezen Bilir.

Çok Yaşayan Bilmez, Çok Gezen Bilir.


SORU
Çok Yaşayan Bilmez, Çok Gezen Bilir.

CEVAP
İnsanın bilgisi yaşıyla ölçülemez. Uzun bir ömür süren ama çevresinden hiç ayrılmayan kimselerin bilgileri de sınırlıdır. Oysa çok gezen, çok yer gören kimseler daha bilgilidirler. Çünkü onlar gördükleri yerler hakkında ayrı ayrı bilgiler edinmişler ve bilgi dağarcıklarını zenginleştirmişlerdir.

GÖNDEREN
BaySözlük