Cte Tutulan Defterleri Sayınız?

Cte Tutulan Defterleri Sayınız?


SORU
Cte Tutulan Defterleri Sayınız?

CEVAP

  • Gelen giden evrak kayıt defteri
  • Karar defteri
  • Ziyaret defteri
  • Muhabere dosyası
  • Rapor dosyası
  • Mevzuat dosyası


GÖNDEREN
Katip Bey