Çürük Tahta Çivi Tutmaz.

Çürük Tahta Çivi Tutmaz.


SORU
Çürük Tahta Çivi Tutmaz.

CEVAP
1. Gerçek niteliğini yitirmiş, aslı bozulmuş, eskimiş, işe yaramaz bir hâle gelmiş bulunan bir şeyi, ne kadar uğraşırsak uğraşalım faydalanabilecek bir duruma getiremeyiz. 2. Şahsiyetini yitirmiş, soyluluğu kalmamış, kaypak ve güvenilmez kimselerle bir işe girişilemez. Bu gibi kimselerle kurulacak ilişkilerin sonu hüsranla biter. 

GÖNDEREN
BaySözlük