Davanın Düşmesi Kararı?

Davanın Düşmesi Kararı?


SORU
Davanın Düşmesi Kararı?

CEVAP

Türk Ceza Kanunu’nda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir.GÖNDEREN
Takım Lideri