Davanın Kabulü Nedir?

Davanın Kabulü Nedir?


SORU
Davanın Kabulü Nedir?

CEVAP

Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları.GÖNDEREN
Mübaşire