Davanın Reddi Kararı?

Davanın Reddi Kararı?


SORU
Davanın Reddi Kararı?

CEVAP

Aynı fiil nedeniyle, aynı sanık için önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa davanın reddine karar verilir.GÖNDEREN
Takım Lideri