Davanın Reddi Nedir?

Davanın Reddi Nedir?


SORU
Davanın Reddi Nedir?

CEVAP

Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları.GÖNDEREN
Mübaşire