Davetname Nedir?

Davetname Nedir?


SORU
Davetname Nedir?

CEVAP

Çağırmaya yetkili makamların kişinin hazır olması bakımından çıkarılan çağrı kağıdı.GÖNDEREN
Mübaşire