Davranış Nedir?

Davranış Nedir?


SORU
Davranış Nedir?

CEVAP
Davranış, psikolojik anlamda canlıların dış dünyaya karşı gösterdikleri her türlü bilişsel, duyuşsal ve psikomotor (bedensel-fiziksel) tepkilerin genel adıdır. Söz konusu bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutlar birbiri ile etkileşim halindedir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet