Demir Nemden, İnsan Gamdan Çürür. (Duvarı Nem, İnsanı Gam Yıkar) Atasözünü Açıklayınız.

Demir Nemden, İnsan Gamdan Çürür. (Duvarı Nem, İnsanı Gam Yıkar) Atasözünü Açıklayınız.


SORU
Demir Nemden, İnsan Gamdan Çürür. (Duvarı Nem, İnsanı Gam Yıkar) Atasözünü Açıklayınız.

CEVAP
Bir demirin paslanıp niteliğini kaybetmesine nasıl nem sebep oluyorsa bir insanın yıpranmasına, çöküntüye uğramasına, için için erimesine, harap olmasına da üzüntü, sıkıntı ve çeşitli dertler sebep olur. Bu bakımdan insan her olur olmaz şeyi kendisine dert edinmemelidir.

GÖNDEREN
Hızlı Zabıta