Demokrasi Denince Ne Anlıyorsunuz?

Demokrasi Denince Ne Anlıyorsunuz?


SORU
Demokrasi Denince Ne Anlıyorsunuz?

CEVAP
Demokrasi, dünyadaki tüm üye veya vatandaşların, organizasyon veya devlet politikasını şekillendirmede eşit hakka sahip olduğu bir tür yönetim biçimidir. Yunanca dimokratia sözcüğünden türemiştir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet