Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?

Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?


SORU
Demokrasinin Temel İlkeleri Nelerdir?

CEVAP
Demokrasinin temellerini oluşturan bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerin var olması ve işlevsel olması, gerçek bir demokrasinin var olduğunun göstergesi olmaktadır. Bu ilkeler; Milli Egemenlik Ülkeyi yönetecek kişileri halkın kendi kendine belirlemesidir. Seçme ve Seçilme Hakkı Ülkenin vatandaşlarının, hem ülkeyi yönetecek kişileri seçme, hem de istediklerinde seçimlere aday olabilme hakkına sahip olmalarıdır. Katılım Demokrasinin en önemli gerekliliklerinden bir tanesi de ülkede yaşayan vatandaşların haklarını, sorumluluklarını bilmesi ve bunları kullanmasıdır. Özgürlük Kişinin, diğer kişilerin haklarını kısıtlamadığı sürece istediği eylemi gerçekleştirebilmesidir. Eşitlik Her vatandaşın yasalar karşısında eşit sayılmasıdır. Çoğulculuk Ülke içerisinde her görüşten ve anlayıştan insanların yaşaması ve yönetime dahil olabilmeleridir. Kuvvetler Ayrılığı Yasama, yargı ve yürütme organlarının tamamen birbirinden bağımsız şekilde faaliyet göstermesidir. Hukuk Devleti Demokratik yönetimlerin en önemliği özelliği bu maddedir. Hukuk devleti, ülkenin içerisinde yürütülen her türlü faaliyetin, yargılamaya açık olması anlamına gelmektedir. Özellikle iktidar noktasında görev yapan kişiler de dâhil olmak üzere, her türlü durum yargıya taşınabilir ve bağımsız bir yargı sürecinin ardından karar verilir. Ülkeyi yönetenler de bu bağımsız mahkemelerce denetlenebilir, gerektiğinde cezalandırılabilir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet