Demokratik Toplumda Polisin Rolü Nedir?

Demokratik Toplumda Polisin Rolü Nedir?


SORU
Demokratik Toplumda Polisin Rolü Nedir?

CEVAP
Demokratik sistemlerde halkın temel hak ve özgürlükleri hukuk yoluyla garanti altına alınır. Bu hak ve özgürlüklere kesinlikle dokunulamaz. Bu dokunulmazlığı sağlamak ve garanti altına almak için güçlü bir teşkilata ihtiyaç vardır. Bu teşkilat emniyet teşkilatıdır. Güçlü bir emniyet teşkilatı topluma huzur ve güven verir.

GÖNDEREN
Çevik Kuvvet